`
 

 

Nijkerk

Locatie : De Terassen Nijkerk


Hier bouwt de firma Vos en Teeuwissen de eerste fase van de Terassen .
Deze fase bestaat uit 250 woningen van diverse verschillende types huur en koopwoningen.
Start opleveringen begin 2009

Onze werkzaamheden op dit project bestaan uit:

-uitzetten voor het graafwerk
-het maken en storten van de fundering
-het stelwerk voor de binnen –en buiten wanden
-het leggen van de verdiepingsvloeren
-het aanbrengen van de kapelementen
-het aftimmeren van de goten en dakranden
-het komplete binnentimmerwerk
-het aanbrengen en afmonteren van de binnendeuren
-het afmonteren van de buitendeuren