`
 

 

Nijkerk

 

Locatie : De Terassen Nijkerk

Hier bouwt de firma Vos en Teeuwissen de tweede fase van de Terassen

Eind 2009 zijn we in Nijkerk gestart met de tweede fase van de Terrassen

Deze fase bestaat uit 21 rij woningen , 25 laanwoningen en 18 parkrandwoningen

Onze werkzaamheden op dit project bestaan uit:

-uitzetten voor het graafwerk
-het maken en storten van de fundering
-het stelwerk voor de binnen –en buiten wanden
-het leggen van de verdiepingsvloeren
-het aanbrengen van de kapelementen
-het aftimmeren van de goten en dakranden
-het komplete binnentimmerwerk
-het aanbrengen en afmonteren van de binnendeuren
-het afmonteren van de buitendeuren