kootonline
VCA staat voor Veiligheid Checklijst Aannemers. VCA heeft de laatste
jaren binnen het bedrijfsleven een enorme groei doorgemaakt.
Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan de gezondheid, veiligheid,
en welzijn van zijn werknemers.
Het bewust zijn van de algemene veiligheidseisen die betrekking hebben
op alle werkzaamheden en werkomgeving.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot
veiligheid, relevante veiligheidsmaatregelen en hun toepassingen zijn
de kernpunten binnen de VCA doelstellingen.
-VGM Wetgeving en Europese richtlijnen
-Het ontstaan van een ongeval en gevolgen beleid
-Methodes om veilig werken te bevorderen
-Veiligheidsprocedures en werkvergunningen
-Taak -risico analyse
-Bedrijfsnoodplan
-Geluid
-Elektriciteit
-Gevaarlijke straling
-Asbest
-Toxicologie
-Ergonomie
-Aanvullende toxicologie ,brand en explosie
-Besloten ruimte
-Gereedschappen en machines
-Hijsen, tillen, dragen
-Struikelen, uitglijden, dragen
-Werken op hoogte
-Aanvulling elektriciteit
-Personele beschermingsmiddelen
Lustig & Beek is VCA gecertificeerd