75 woningen Stommeerhoff te Aalsmeer

Opdrachtgever

van Braam Minnesma

Werkzaamheden

Het uitvoeren van het complete stelwerk en geveltimmerwerk
Het aftimmeren van de woningen